Geluk

Gevoelens van geluk en vrede ervaren we als we ‘heel zijn’. God wenst heelheid voor ons. God wil gebroken harten en gebroken levens weer heel maken. Hij heeft daarvoor zichzelf gegeven in Zijn zoon Jezus Christus. Hij heeft ons de Bijbel gegeven en elkaar om elkaar te dienen en te helpen.

Maskers

Door een verkeerd zelfbeeld of het beeld dat de maatschappij van ons wil hebben, worden we vaak gedwongen om rollen te spelen en maskers op te zetten. We moeten van alles en we werken hard om ons geaccepteerd te voelen. We dóen vooral, in plaats van te zíjn, uit angst om afgewezen te worden. We halen uiteindelijk onze bevestiging en identiteit uit wat we doen en niet uit wie we zijn. Een rol spelen is iets voor in het theater en niet voor het dagelijks leven. Dat houden we niet vol. Vroeg of laat zijn we te uitgeput om al onze maskers op- en om alle schoteltjes omhoog te houden. We krijgen een burn out, vervallen in een verslaving, voelen ons depressief of eindeloos moe. Het contact met onszelf zijn we kwijt. We voelen ons niet meer thuis bij onszelf.

Zijn wie je bent

Voor God zijn wij kostbaar en waardevol. Daarom heeft Hij voor ons het goede voor ogen, heelheid en geluk. Hij wil dat we tot zegen zijn voor onze omgeving. Dat we vrucht dragen. Net als een boom er is om vruchten te geven, schaduw te bieden en zuurstof te produceren mogen ook wij weten dat we geschapen zijn om te bloeien en vrucht te dragen. Maar net als een boom kent ons leven seizoenen en moeten we die seizoenen zien te herkennen en er waarde aan hechten.Vanuit die visie wil Atelier Alter Ego mensen coachen en begeleiden bij de ontdekkingstocht naar je hart, naar vrede, naar groei en naar je bestemming. Die bestemming ligt al in je, omdat God die in je heeft gelegd. Daarom hoef jijzelf ook niet te veranderen, maar wees zó, zoals God je heeft geschapen. Dat klinkt eenvoudig. Maar is het niet altijd. Het kan nodig zijn om ander gedrag aan te leren, om andere prioriteiten te gaan stellen. Om anders te gaan denken. Je mag ontdekken dat je niet hulpeloos, machteloos en hopeloos bent. Je kunt veerkrachtig  zijn en vitaal in het leven staan. Moedig en kwetsbaar tegelijk. Atelier Alter Ego wil je daarbij graag helpen.'De mens die met God wandelt, komt altijd op zijn bestemming aan'. - Henrietta Mears