Mijn drive

Mijn drive om te doen wat ik doe ligt in een bijbeltekst. In Lukas 4 vers 18 en 19 leest Jezus het volgende voor uit het boek Jesaja: ‘Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken’. 

In deze bijbeltekst wordt gesproken over verslagenheid, gebrokenheid en gevangenschap. Het is mijn verlangen om mensen die worstelen met verslagenheid, verdriet, gebrokenheid of ‘gevangenschap’, de weg naar herstel te wijzen en hen op die weg te begeleiden zodat ze (weer) kunnen schitteren zoals God hen bedoeld heeft.

Het leven is soms gecompliceerd, berokkent ons schade, we kunnen oude wonden meedragen en we kunnen slachtoffer worden. Het is mijn overtuiging – en daaruit ontspringt mijn daadkracht – dat we tools hebben gekregen die maken dat we niet langer slachtoffer hoeven te zijn. We kunnen onze wil, ons verstand en onze door God gegeven moed inzetten om te veranderen en te groeien.